+90 506 284 4019

info@stratejidoktoru.com

Stratejiye Dair...

Strateji Doktoru

 

Strateji ve Strateji Yönetimi üzerine akademik araştırmalar, literatür ve uygulamadan örneklerle blog paylaşımları...

 

Bireyler ve Şirketler için Strateji, Stratejik Yönetim, Stratejik Dönüşüm, Proje Yönetimi alanları...

Ömür Benek, PhDc.

Sunulan Faydalar

Deneyim Paylaşımı

Strateji, Stratejik Planlama, Strateji Yönetimi, Proje Yönetimi, Program ve Portföy Yönetimi, Çevik Yöntemler, PMP..

Mentorluk

Strateji, Stratejik Planlama, Proje Yönetimi Süreçleri, BT Süreçleri, Kurumsal Akademi konuları...

Seminer/Çalıştay

Yönetim ve liderlik, proje yönetimi, iş geliştirme, kariyer yol haritası, designt thinking, Fikir çalıştayları...

Konuşmacı

Hem kurumlar hem de üniversite ile dernekler için uzmanlık alanlarımdaki konular...

Bazı Sebeplerimiz

İşletmenizi benzersiz ve süreçlerinizi müşteri odaklı, sürdürülebilir karlılığı sağlamış ve verimli iş modelleriyle tam bir uyum içerisinde çalışması mümkün.

İşletmenizi hedeflediğiniz amaçlara ve proje çıktılarına ulaştırmak için iş görenlerin gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gerekli. Bu noktada kültürel değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek mümkün.

16200+

Kişiye Sunum / Bilgi Paylaşımı

13500+

Saat Toplam Paylaşım

1710+

Kişiyle Temas

29

Kurumla Temas